19 Noiembrie, 2019

Instrumente unionale adoptate și jurisprudența CJUE – selecție iulie 2019

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER) a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009, care a fost ulterior modificat prin ... ...

continuare →