24 Ianuarie, 2020

Legislaţie: OUG nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii privind azilul în România

Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 25.03.2013 (M.Of. nr. 156/2013).În urma acţiunilor privind “Auditul financiar asupra unor categorii de prestaţii sociale reflectate prin situaţiile pe anul 2011″ desfăşurate la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, constatând o serie de abateri de la legalitate, consemnate în Raportul de audit financiar şi Procesul-verbal de constatare, Curtea de Conturi a dispus prin Decizia nr. 14/V din 29 octombrie 2012 măsuri de remediere a deficienţelor.În acest context este vizată şi Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România.Ajutorul rambursabil se acordă lunar fiecărei persoane care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, pe o perioadă de maximum 6 luni, ...

continuare →