22 Octombrie, 2019

Legislaţie: Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Procedura din 15.05.2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 28.05.2013 (M.Of. 305/2013).În vigoare de la 28.05.2013CAPITOLUL IDefiniţiiARTICOLUL 1În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ajutor de stat – orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează ori ameninţă să denatureze concurenţa, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre;b) schemă de ajutor de stat – orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, precum şi orice act în baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă ...

continuare →

OFICIAL: A fost publicată Procedura pentru obţinerea ajutoarelor de minimis de către IMM-uri!

Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative care stabilesc procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, după ce Ministerul Finanţelor a lansat varianta de proiect la jumătatea acestei luni.Hotărârea nr. 274/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013 (M.Of. 305/2013), stabileşte că ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.Aceste sume se acordă în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicatePotrivit actului normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 22.04.2013 (M.Of. 230/2013).În vigoare de la 22.04.2013Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută ...

continuare →