21 Noiembrie, 2019

Introducerea examenului de bacalaureat profesional rămâne valabilă

Camera Deputaţilor a respins astăzi, 16 octombrie 2012, cererea de reexaminare, înaintată de preşedintele României, dl. Traian Băsescu, asupra legii privind aprobarea introducerii examenului de bacalaureat profesional. Legea are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de bacalaureat. În data de 9 octombrie 2012 preşedinţia a anunţat cererea de reexaminare a acestei legi privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, referitoare la introducerea examenului de bacalaureat profesional. Cererea de reexaminare a fost respinsă în urma primirii raportului realizat de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în cadrul căreia, în urma dezbaterii din şedinţa susţinută pe 15 octombrie 2012, s-au înregistrat 15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. Amendamentele aduse legii făceau referire la: - generarea instabilităţii şi impredictibilităţii în sistemul educaţional prin introducerea unei ...

continuare →

Preşedintele României cere reexaminarea legii privind introducerea bacalaureatului profesional

Preşedintele României, Traian Băsescu, cere reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, referitoare la introducerea examenului de bacalaureat profesional, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul preşedinţiei. Argumentele care stau la baza cerereii de reexaminare înaintată Parlamentului, în vederea eliminării dispoziţiilor prin care se reglementează bacalaureatul profesional, au fost enunţate pe puncte specifice. Astfel, potrivit punctului 2, articolului 1 alin. (4) din Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, absolvenţii ciclului superior al liceului au posibilitatea de a dobândi diploma de bacalaureat profesional, care le dă dreptul de acces pe piaţa muncii, dar nu şi în învăţământul superior. Totodată, examenul de bacalaureat profesional este reglementat, în termeni generali, în cuprinsul acestei legi. Mai mult, se consideră că introducerea bacalaureatului profesional la o dată ulterioară începerii anului şcolar, precum şi insuficienta ...

continuare →

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013

Prin Hotărârea 549 din 23 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial 367 din 30 mai 2012, au fost aprobate cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013. Astfel, CIFRELE DE ŞCOLARIZARE pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul şcolar/universitar 2012-2013 sunt următoarele:   I. Invatamant prescolar Numarul copiilor cuprinsi in gradinite – total 665.000   II. Invatamant primar Numarul elevilor cuprinsi in invatamantul primar – total 925.000   III. Invatamant secundar 1. Invatamant gimnazial Numarul elevilor in clasele V-VIII – total, 900.000 din care: a) invatamant cu frecventa – zi 880.000 b) invatamant cu frecventa redusa 20.000 2. Invatamant liceal a) numarul locurilor in clasa a IX-a, invatamant cu frecventa – zi 210.0001) b) numarul locurilor in clasa a ...

continuare →

Şcolile şi inspectoratele şcolare din ţară vor avea internet broadband

În 21 septembrie, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a deschis apelul de proiecte pentru Operaţiunea 3.1.4. – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1 – “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”. Prin această operaţiune se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband. De asemenea, se vor achiziţiona echipamente TIC conexe în special în zonele rurale şi cele mici urbane, dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii. Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 33 milioane euro. Beneficiarul proiectului este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Perioada de înregistrare online a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 21.09-15.11.2011. ...

continuare →

Ministerul Educaţiei ia măsuri pentru debirocratizarea muncii didactice

“Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia tuturor cadrelor didactice din România, pentru prima dată, planificările calendaristice”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.edu.ro/. 2.500 de cadre didactice şi 120 de inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare au reuşit să elaboreze respectivele planificări, acestea fiind avizate de comisiile naţionale de specialitate pe discipline. Secretarul de Stat Oana Badea a precizat că “substanţa acestei măsuri constă, dincolo de orice analiză, în pasul spre debirocratizarea muncii didactice. În acest fel, economisim timp şi energie în favoarea muncii directe cu elevii noştri, ceea ce reprezintă esenţa muncii oricărui dascăl”. Planificările calendaristice pot fi găsite pe site-ul http://www.edu.ro/, la secţiunea învăţământ preuniversitar, începând cu data de 1 septembrie 2011. Sursa: http://www.edu.ro/ ...

continuare →