25 Ianuarie, 2020

Elevii din învăţământul profesional vor primi lunar o bursă în valoare de 200 de lei

Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, publicată în Monitorul Oficial nr. 756 din 9 noiembrie 2012, prevede acordarea unei burse lunare în valoare de 200 de lei tuturor elevilor ca frecventează învăţământul profesional. Excepţie face luna noiembrie a anului 2012, pentru care cuantumul bursei este de 500 de lei. Potrivit actului normativ, cuantumul „Bursei profesionale” poate fi modificat anual prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De „Bursa profesională” beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional. Acest sprijin financiar se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. ...

continuare →