19 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Metodologia MECTS din 2012 de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

Metodologia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din 19 decembrie 2012 de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2013 (M.Of. 11/2013). CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - Prezența metodologie este realizată cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare. Art. 2. -  (1) Evaluarea externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar acreditate se realizează cel puțin o dată la 5 ani.  (2) Procedurile de evaluare externă periodică a calității educației se derulează la cererea organizației furnizoare de educație, pe bază de contract încheiat cu ARACIP. (3) Procedurile de evaluare externă ...

continuare →