13 Decembrie, 2019

Mâine se suspendă cursurile în Capitală, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a emis un comunicat de presă prin care anunţă suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din capitală, marţi, 26 martie 2013.Această decizie vine pe fondul avertizărilor şi atenţionărilor meteorologice COD GALBEN şi COD PORTOCALIU – caracterizate prin ninsori abundente, zăpadă puternic viscolită şi troienită, temperaturi scăzute – de la nivelul municipiului Bucureşti, în intervalul 25 -26 martie 2013.Potrivit documentului emis de ISMB, cursurile se vor relua, în program normal, miercuri, 27 martie 2013, iar conţinuturile corespunzătoare zilei de marţi, 26 martie 2013, se vor recupera, prin replanificare,  până la sfârşitul anului şcolar. *În cursul dimineţii, Agenţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu şi cod galben de ninsori şi viscol, valabile în zilele de 25 şi 26 martie, predominant în partea de sud a ţării.Astfel, în intervalul 25 martie, ora 20 (luni) – 26 martie, ora 04 (marţi), în Oltenia, cea mai mare ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializările din învăţământul preuniversitar 2013

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 92 din 13.02.2013 (M.Of. 92/2013). În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MECTS nr. 6211/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Ordinul MECTS nr. 6211 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 17/2013) În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ...

continuare →