20 Octombrie, 2019

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 508/2013 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate de către IMM-uri

Ordinul nr. 508/2013 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 16.04.2013 (M.Of. 216/2013).În vigoare de la 16.04.2013Având în vedere prevederile art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, precum şi ale art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, ...

continuare →

Turneul inovării sociale: tinerii antreprenori, întreprinderile sociale şi liceele pot veni cu proiecte

Organizat de Institutul Băncii Europene de Investiţii, turneul urmăreşte promovarea ideilor inovatoare, identificarea şi recompensarea proiectelor care pun în evidenţă avantajele societale importante sau demonstrează practici de excelenţă asociate unor rezultate tangibile, măsurabile.  Proiectele pot să acopere o gamă vastă de domenii: de la educaţie şi servicii de sănătate la mediu natural sau urban, prin intermediul de noi tehnologii, noi sisteme şi noi procese. Turneul inovării sociale este deschis organizaţiilor cu sau fără scop lucrativ, în special tinerilor antreprenori şi întreprinderilor sociale, dar şi liceelor. Propunerile pot fi depuse individual sau în echipă de persoane dintr-un stat membru al UE, o ţară (potenţial) candidată la UE sau o ţară membră AELS. Se vor acorda două premii în bani în categoria generală şi un premiu în categoria specială. Data-limită pentru trimiterea proiectelor este 15 mai 2013. După două runde ale turneului, finaliştii îşi vor prezenta proiectele în cadrul evenimentului de final ...

continuare →

30 de zile pentru onorarea, de către autorităţile publice, a facturilor emise de IMM-uri

În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), întrucât facturile pe care le emit nu sunt plătite. Ca urmare, dispar locuri de muncă şi rămân neexploatate oportunităţi de afaceri, iar revenirea la creştere economică este amânată. Pentru a pune capăt practicilor de întârziere a plăţilor, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale. 16 martie 2013 este data până la care statele membre sunt obligate să integreze în legislaţiile naţionale textul revizuit al directivei privind întârzierea efectuării plăţilor. Conform directivei, autorităţile publice trebuie să plătească pentru bunurile şi serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30 de zile calendaristice sau, în circumstanţe excepţionale, în termen de 60 de zile. Întreprinderile trebuie să îşi plătească facturile în termen de 60 de zile calendaristice, cu excepţia cazului în care se stabilesc intenţionat condiţii diferite şi în cazul în ...

continuare →

Întreprinderile responsabile din UE pot stimula o creştere economică mai mare

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de măsuri pentru a sprijini antreprenoriatul şi întreprinderile responsabile. Responsabilizarea întreprinderilor determină o creştere economică mai puternică şi mai sustenabilă. De asemenea, iniţiativa privind antreprenoriatul social va contribui la valorificarea potenţialului neexploatat al acestui sector emergent. Comisia a stabilit o strategie privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, pentru a genera un nivel mai ridicat de încredere în întreprinderi în rândul consumatorilor şi pentru a spori contribuţia întreprinderilor la bunăstarea societăţii. În acelaşi timp, Comisia propune creşterea gradului de transparenţă şi promovarea creării de întreprinderi sustenabile în rândul multinaţionalelor. Întreprinderile miniere şi forestiere vor trebui să fie mai deschise în privinţa impozitelor, redevenţelor şi primelor plătite în întreaga lume. Nu în ultimul rând, Comisia propune simplificarea normelor contabile aplicabile IMM-urilor, ceea ce le-ar putea permite acestora să economisească până la 1,7 miliarde EUR pe an. Astfel, s-ar reduce obligaţiile de raportare împovărătoare ale întreprinderilor cotate, ...

continuare →