22 Martie, 2019

Legislaţie: H.G. nr. 139/2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a Programului Mihail Kogălniceanu

Hotărârea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 08.04.2013 (M.Of. 198/2013).În vigoare de la 08.04.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. I. -Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va ...

continuare →

TVA: regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

Începând cu 1 iulie a.c., persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro echivalent, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă. Aceste dispoziţii au fost incluse în art. 152 din Codul fiscal, în temeiul O.U.G. nr. 24/2012, dar articolul menţionat urmează să sufere alte modificări, de la 1 ianuarie, prin dispoziţiile O.G. nr.15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august a.c. Încadrare. Regimul special de scutire se aplică pentru operaţiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; - locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; - livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă (care desfăşoară, de o ...

continuare →

Întreprinderile mici primesc un apărător în fiecare stat membru UE

Proaspăt numiţii “Dna/Dl IMM” vor apăra interesele întreprinderilor mici și mijlocii. În primul rând, aceştia vor verifica aplicarea corectă a legislaţiei UE privind IMM-urile şi se vor asigura că politicile la nivel național, regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene, a inaugurat o nouă reţea de ambasadori pentru IMM-uri în statele membre la conferinţa SBA „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfăşurată la Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate în diferite departamente ale administraţiei, pornind de la impozite la situaţia financiară şi de la reglementare la educaţie, ambasadorii pentru IMM-uri ar trebui să ajute micile întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni, de a prospera şi de a crea locuri de muncă. Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat în cadrul Comisiei europene, a declarat: „Noii ambasadori pentru IMM-uri se vor asigura că administraţiile «gândesc mai întâi la scară mică» şi ţin ...

continuare →

Regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici

Potrivit modificărilor aduse la Codul fiscal prin O.U.G. nr.117/2010, începând cu 1 ianuarie 2011, persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, poate aplica regimul special de scutire, pentru operaţiunile impozabile, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b (livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA). ● Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; - locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; - livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată ...

continuare →

S-a lansat apelul de proiecte Investiţii mari pentru întreprinderi mici!

OI IMM a lansat, pe 23.05.2011, operaţiunea dedicată investiţiilor pentru IMM-uri, 1.1.1. A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijloci,i din cadrul POSCCE. Organismul Intermediar pentru IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că pe 23 mai 2011, prin Ordinul nr. 1031/23.05.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011. Bugetul acestui apel de proiecte este de 425 mil. lei. Apelul de proiecte, lansat pe 23 mai, rămâne deschis până pe data de 23 august 2011 ora 9.00. Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 2 ...

continuare →