21 Octombrie, 2019

Comisia propune să se dea undă verde pentru cooperare consolidată în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare

Cele 10 state membre care doresc să aplice taxa UE pe tranzacţiile financiare (TTF) în cadrul unei cooperări consolidate ar trebui să fie autorizate în acest sens, deoarece se întrunesc toate condiţiile legale necesare pentru un astfel de demers – aceasta este concluzia propunerii de decizie a Consiliului, adoptată de Comisia europeană pe 23 octombrie. După cum reiese din propunere, cooperarea consolidată în privinţa TTF nu va aduce numai „avantaje imediate şi tangibile” ţărilor participante, ci, în plus, va contribui la o mai bună funcţionare a pieţei unice, în beneficiul întregii Uniuni Europene. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare care au loc între instituţii financiare, atunci când cel puţin una dintre părţile tranzacţiei este situată în UE. Ar urma să se aplice o taxă de 0,1 % în cazul acţiunilor şi al obligaţiunilor şi o taxă de 0,01 % în cazul contractelor de instrumente financiare derivate. Prin ...

continuare →

Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private este supusă dezbaterii publice

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) doreşte să modifice norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Proiectul de act normativ se găseşte pe site-ul propriu, www.csspp.ro, în rubrica “Dezbatere publică”. Ce se doreşte prin modificarea normei ? Proiectul de normă va integra într-un singur act normativ prevederile normelor aflate în vigoare privind investirea activelor fondurilor de pensii private şi a celor privind calculul activului net şi a valorii unităţii de fond la nivelul întregului sistem de pensii private. Această măsură de revizuire s-a impus în urma evoluţiilor recente ale pieţelor financiare internaţionale, dar şi datorită creşterii volumului activelor gestionate de administratorii fondurilor de pensii private. Care sunt elementele de noutate ale proiectului de normă ? Actul normativ introduce noi clase de active, noi prevederi privind evaluarea acestora, îmbunătăţeşte metodele de evaluare existente şi defineşte o serie de noi tipologii de risc ale fondurilor de ...

continuare →