10 Decembrie, 2019

Legislaţie: OPANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la OPANAF nr. 1950/2012 (formular 100)

Ordinul nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 04.06.2013 (M. Of. 323/2013).În vigoare de la 04.06.2013Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. I. -Anexa nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie ...

continuare →

Fiscul modifică modul de completare a Formularului 100

Instrucţiunile de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” vor fi modificate, conform unui proiect de ordin publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Propunerea legislativă urmăreşte modificarea şi completarea Anexei nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100”, la OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Mai exact, se referă la declararea dividendelor de virat la bugetul de stat şi local.Potrivit prevederilor art.1 alin.(4^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia declarării dividendelor de virat la bugetul de stat sau local.Având în vedere aceste prevederi, prin OPANAF nr. 1950/2012, această obligaţie a fost inclusă în declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, ca poziţie distinctă, la rândul 25 ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură fiscală

Ordinul ANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 (M.Of. 236/2013).În temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 205—218 și art. 228 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1. -Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2. -Dispozițiile prezentului ordin se aplică de toate organele fiscale implicate în soluționarea unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale.Art. 3. -La data intrării în vigoare ...

continuare →

RAR a făcut un sistem de programări online pentru şoferi. Află cum îl poţi folosi!

Registrul Auto Român (RAR) a anunţat că a pus la dispoziţia şoferilor un sistem de programări online.Acesta face parte din proiectul “Call Center – Naţional” - al cărui scop este reconfigurarea actualului mod prin care se fac programări.Sistemul online este gândit pentru a fi folosit în paralel cu programările telefonice. Până pe 31 mai (cel târziu), numărul unic de telefon la care se vor putea face programări va fi pus la dispoziţia clienţilor din toată ţara. Momentan, acesta (021/ 9672) e disponibil doar pentru bucureşteni.Conform anunţului RAR-ului, principalele avantaje ale noului sistem sunt următoarele:- încărcarea uniformă a reprezentanţelor RAR;- accesul rapid al clientului la operatorul care efectuează programarea telefonică;- alternativa programării în judeţe limitrofe, dacă intervalul de aşteptare este mai mic.Cum să te programezi online la RAR:1. Accesezi sistemul online la adresa aceasta;2. Completezi formularul cu datele despre vehicul şi proprietar;3. Alegi ziua şi ora preferată;4. Obţii şi păstrezi numărul de programare ...

continuare →

Din nou despre declararea impozitului pe profit

Un nou ordin al preşedintelului ANAF modifică instrucţiunile privind declararea impozitului pe profit, cu precizări referitoare la completarea formularelor 101 şi 100, în legătură cu noile termene de declarare. Ordinul preşedintelului ANAF nr. 155/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost publicat în Monitorul oficial nr. 119 din 16 februarie a.c. Ordinul ANAF are în vedere prevederea din art.II al recentei ordonanţe de Guvern nr. 2/2012, pentru modificarea Codului de procedură fiscală, potrivit căruia declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, până la data de 25 martie 2012, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până ...

continuare →