15 Decembrie, 2019

Cum se aplică procedura de angajare a răspunderii solidare?

Recent a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ elaborat de Fisc care reglementează instrucţiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare, aşa cum sunt prevăzute în cadrul art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală. Ordinul nr. 127/2014 stabileşte elementele pe care le va urmării ANAF în angajarea răspunderii şi adoptă formularele de decizie de angajare a răspunderii.      Cine răspunde solidar cu debitorul?Potrivit art. 27 din Codul de procedură fiscală, răspund în solidar cu debitorul următoarele persoane fizice sau juridice:persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei ...

continuare →

Cum depunem electronic declaraţiile fiscale? (I) Date generale, formulare, etape, certificate digitale

În acest material vom reda instrucţiunile de utilizare a serviciului electronic pentru depunerea de declaraţii, enunţate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Aceste instrucţiuni descriu etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a declaraţiilor fiscale, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare.* Ce formulare fiscale se pot depune electronic?Se pot depune în acest mod următoarele declaraţii:Formular 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;Formular 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;Formular 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;Formular 103 “Declaraţie privind accizele”;Formular 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;Formular 120 “Decont privind accizele”;Formular 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”;Formular 200 “Declaraţie privind veniturile realizate”;Formular 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;Formular 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;Formular 390 “Declaraţie recapitulativă privind ...

continuare →