18 Ianuarie, 2020

INFOGRAFIC: Cum depunem o petiţie la Avocatul Poporului?

În cazul în care vă confruntaţi cu încălcări ale drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră, în raport cu autorităţile publice, este bine să ştiţi şi cum puteţi depune o petiţie la Avocatul Poporului, instituţia reglementată să „gestioneze” aceste situaţii. Pentru a vă uşura munca, am realizat un infografic care prezintă, conform prevederilor legislative în vigoare, detalii despre realizarea şi depunerea unei astfel de petiţii.(P) Poţi achiziţiona online forma actualizată la zi (format PDF, MOBI) a Legii nr. 35/1997 (r1) şi Regulamentului (r2) de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului de pe Lege5.ro sau te poţi bucura de o informare de top, prin urmărirea modificărilor legislative, chiar şi la nivel de paragraf!  ...

continuare →

Oficiul Naţional pentru Jocurile de Noroc: despre instituţie, jocurile bingo televizate şi taxele cerute pentru ele

În Monitorul Oficial nr. 187/2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.Ordonanţa se adresează tuturor celor ce desfăşoară activitate în sfera jocurilor de noroc şi aduce ca elemente de noutate două situaţii:a) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Jocurile de Noroc, instituţie cu personalitate juridică, ce preia atribuţiile de autorizare/licenţiere a operatorilor economici din sfera jocurilor de noroc. Această instituţie are dreptul să licenţieze operatorii economici interesaţi începând cu 15.04.2013;b) Se suplimentează categoria jocurilor de noroc permise de lege cu jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, ocazie cu care se modifică OUG nr. 77/2009 privind autorizarea jocurilor de noroc.Despre Oficiul Naţional pentru Jocurile de Noroc• Oficiul are sediul în incinta Ministerului Finanţelor Publice, Str Apolodor, nr 17, Sector  ...

continuare →

O nouă instituţie: Autoritatea de Supraveghere Financiară va duce la desfiinţarea CNVM, CAS şi CSSPP

Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Viitoarea instituţie va prelua în întregime atribuţiile şi prerogativele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ducând la desfiinţarea acestora. Conform proiectului de act normativ, supravegherea exercitată de A.S.F., autoritate administrativă autonomă, de specialitate cu personalitate juridică, independentă şi autofinanţată,  priveşte activitatea: - intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, precum şi asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor; - asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea; - sistemului de pensii private. Mai mult, supravegherea exercitată de viitoarea instituţie se va realiza prin: - acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, ...

continuare →

O instituţie la care nimeni nu îşi doreşte să ajungă: Centrala Incidenţelor de Plăţi

Dacă vă este refuzat un instrument de plată, din unul din motivele pe care le găsiţi în cele ce  urmează, ajungeţi la Centrala Incidenţelor de Plăţi. Cu speranţa că nu veţi fi puşi într-o asemenea situaţie, este bine totuşi, să ştiţi câte ceva despre această instituţie, a cărei organizare şi funcţionare a fost aprobată de Preşedintele Consiliului de administraţie al BNR prin Regulamentul nr.1/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 49 din 20 ianuarie a.c. Regulamentul a intrat în vigoare la 6 februarie a.c., dată de la care a fost abrogată vechea reglementare în materie. Incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa Centralei Incidenţelor de Plăţi (CIP) de către persoanele declarante. Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia ...

continuare →