12 Decembrie, 2018

STUDIU DE CAZ: Despre provocare în cazul infracțiunii de loviri / vătămări cauzatoare de moarte

Prin sentinţa penală nr. 93/08.06.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, în baza art. 195 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1), a fost condamnat inculpatul S.C., la o pedeapsă... ...

continuare →

Încă o lege a justiției modificată în Parlament – Legea contenciosului administrativ

Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de modificare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, pentru reducerea volumului de activitate în acest domeniu și pentru clarificarea unor aspecte privind competențele instanțelor. De asemenea, proiectul conține schimbări în privința proceselor civile intentate de persoane fizice, legate de competența instanței care va judeca acțiunea.Principalele modificări aduse la Legea contenciosului administrativ țin de competența de soluționare a cauzelor, păstrându-se distribuția la nivel național, dar cu un prag de sumă pentru completele specializate.Art. 10 – alin. (1) va avea următorul cuprins:“(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 lei, se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și ...

continuare →

Plata pentru munca suplimentară – un caz practic

Materialul de față răspunde, pe un caz practic, la întrebarea dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispoziția angajatorului, în afara duratei normale... ...

continuare →

Dobânzi remuneratorii şi dobânzi penalizatoare

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin hotărârea judecătorească menționată a fost admisă acțiunea și au fost obligați pârâții Ministerul Justiției, Curtea de Apel Bacău și Tribunalul Bacău la plata de daune-interese moratorii, respectiv dobânzi legale... ...

continuare →