24 Martie, 2018

Penalități pe zi de întârziere pentru debitorul care nu își execută de bună voie obligația de a face/a nu face

Dacă, în situația în care prima instanță a respins cererea de acordare a penalităților întemeiate pe dispozițiile art. 906 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea pronunțată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel... ...

continuare →