12 Decembrie, 2018

Studiu de caz: Contribuții de asigurări de sănătate. Decizii de impunere anulate de instanță

Impunerea accesoriilor este o consecinţă a nerespectării termenului de scadenţă a achitării debitului principal, astfel că acestea ar fi putut fi calculate în cauză doar după emiterea titlului privind debitul principal aferent anului 2007, comunicării legale a acestuia şi neachitării sumei până la scadenţă ...

continuare →