24 Februarie, 2018

Poate, cel care deține un titlu valabil asupra unui imobil din care se cerere evacuarea sa, să folosească cu succes contestația la executare?

Prin contestația la executare silită promovată de către contestatorul M.V. în contradictoriu cu intimații A. R. și T. T. s-a solicitat anularea tuturor formelor de executare silită efectuate de către BEJ I.A.M. D. în dosar execuțional... ...

continuare →

Dobânzi remuneratorii şi dobânzi penalizatoare

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin hotărârea judecătorească menționată a fost admisă acțiunea și au fost obligați pârâții Ministerul Justiției, Curtea de Apel Bacău și Tribunalul Bacău la plata de daune-interese moratorii, respectiv dobânzi legale... ...

continuare →