15 August, 2018

Ce a decis ÎCCJ privind zilele calculate ca executate în considerarea condițiilor de detenție necorespunzătoare?

Prin Încheierea de ședință din data de 14.02.2018 pronunțată în Dosarul nr. 16.205/299/2017 (3.358/2017) Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: “în interpretarea dispozițiilor art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancționator de la art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) din Codul penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012, «perioada executată efectiv» din pedeapsa din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiționat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017 (prin considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare), cu efectul micșorării restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară”. Ce a decis ÎCCJ în cazul mai sus menţionat?Analizând sesizarea formulată ...

continuare →

STUDIU DE CAZ: Ce presupune, într-un litigiu, rolul judecătorului pentru aflarea adevărului?

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi la data de 10.06.2014, reclamanta S.C. E. SRL a solicitat înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorilor D.V.R. şi Z.D., până la concurenţa sumei de 1.543.585,43 lei. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în cadrul dosarului nr. 1781/121/2014 aflat pe rolul Tribunalului Galaţi, i-a chemat în judecată pe cei doi debitori pentru a fi obligaţi la plata sumei de 1.543.585,43 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de reclamantă cu modernizarea şi transformarea locuinţei din Tecuci, str. V. nr. …, jud. Galaţi şi instituirea unui drept de retenţie asupra imobilului menţionat, până la plata sumei datorate de către pârâţi.În opinia reclamantei, suma de 1.5432.585,43 lei reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, constatată printr-un act scris, respectiv prin întâmpinarea depusă la dosar de către D.R.V., prin declaraţia autentică sub nr. …/04.06.2014 şi prin întâmpinarea – cererea reconvenţională depusă de Z.D. în dosarul ...

continuare →