15 Septembrie, 2019

Precizări privind proiectul de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

În urma apariţiei în mass-media a unor articole pe tema completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, Ministerul Justiţiei face o serie de precizări prin postarea unui anunţ pe pagina proprie de Internet. Prin proiectul de act normativ privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 se dispune instituiriea la nivelul Ministerului Justiţiei, ca structură de lucru cu activitate permanentă, a unei comisii având ca rol analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor şi formulare de propuneri în acest sens ministrului justiţiei, în calitatea acestuia de titular al acţiunii disciplinare în materie. Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei. Comisia este constituită din trei membri, judecători sau procurori detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Din Comisie fac parte şi trei membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei, precum şi un secretar, propus de Direcţia ...

continuare →

Cum se desfăşoară concursul de numire în funcţie a inspectorilor judiciari?

Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii, din 18 septembrie 2012, privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 682/3012. Conform actului normativ, Inspecţia Judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în Municipiul Bucureşti. Concursul pentru numirea în funcţia de inspector judiciar se organizează, ori de câte ori este necesar, de către Inspecţia Judiciară. Organizarea acestuia se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea primei probe de concurs. Concursul se organizează cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar. Înscrierea la concurs Pot participa la concurs judecătorii şi procurorii care îndeplinesc următoarele condiţii: - au vechime de cel puţin 8 ani în magistratură; - minim grad de tribunal sau de parchet de pe lângă tribunal; - calificativul “foarte bine” la ultima evaluare. În cazul îndeplinirii condiţiilor de mai ...

continuare →