14 Decembrie, 2019

ANAF ne învață ce drepturi și obligații avem în cazul inspecției fiscale, printr-un ghid

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de internet un Ghid pentru inspecția fiscală, care arată drepturile și obligațiile contribuabilului, ale inspectorului fiscal ce face verificarea, dar și procedurile și tipurile acestor controale.Dreptul nr. 1 – Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală“Înaintea desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi înștiințat despre această acțiune printr-un Aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.”Dreptul nr. 2 – Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție„Organul de inspecție fiscală poate verifica situația contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea ...

continuare →

Societatea poate să amâne data de începere a inspecţiei fiscale?

Înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală. După primirea avizului de inspecţie fiscală, contribuabilul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale. ...

continuare →