16 August, 2017

Se majorează tarifele de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

În urmă cu puţin timp a fost publicat un act normativ emis de Ministerul Justiţiei prin care se reglementează majorarea tarifelor de eliberare a înscrisurilor din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.Prin Ordinul nr. 765/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013, se stabilesc noile tarife pentru eliberarea înscrisurilor, respectiv:- copiile certificate sau necertificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional;- copiile certificate sau necertificate de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor;- copiile certificate sau necertificate de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică;- dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii.* Care sunt noile tarife?Tarifele de eliberare sunt majorate considerabil, ultima modificare în acest sens având loc în anul 2000, iar noile ...

continuare →

Dovada cu înscrisuri

Dispoziţiile din Codul de procedură civilă privind înscrisurile şi folosirea acestora ca dovezi în instanţă au fost, în parte, modificate şi completate prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Legea nr. 76/2012, publicată în M.Of. nr. 365/2012 va intra în vigoare la 1 septembrie a.c., odată cu Codul de procedură civilă. Fac excepţie dispoziţiile art. 512-514 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 76/2012, care se aplică de la data de 1 ianuarie 2013. Tema  pe care o prezentăm este utilă atât pentru persoane fizice, cât şi pentru profesionişti, prin noutăţile aduse, inclusiv prin tratarea, în această materie, a mijloacelor informatice ca mijloc probatoriu. Potrivit art. 259 şi urm. din Cod. Proc. civilă, înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ...

continuare →

Autentificarea notarială a înscrisurilor

Reglementarea materiei enunţate este cuprinsă în Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare. Prin Legea nr. 77/2012, o sumă de dispoziţii din Legea notarilor publici – inclusiv cele privind activitatea în acest domeniu – urmează să fie modificate începând cu 1 ianuarie 2013. Să mai menţionăm, în context, că Legea notarilor publici a mai fost, recent, modificată prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi urmează să mai fie modificată şi prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Secţiunea din lege privind autentificarea înscrisurilor urmează să fie modificată substanţial. În viitoarea redactare se precizează că înscrisul autentic notarial este cel întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de către notarul public ori de către personalul misiunilor diplomatice ...

continuare →