23 Octombrie, 2019

De vineri, examenul auto va fi înregistrat video şi audio

Modificările amintite sunt introduse în Codul rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice) prin OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative... ...

continuare →

CONTABILITATE PRACTICĂ: Schema de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor

Problemă întâlnită în practică: Societatea Clătita furioasă SRL este persoană juridică română, înfiinţată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, neînregistrată în scopuri de TVA, plătitoare de impozit pe profit, având ca obiect de activitate alimentaţie publică (clătitărie). Societatea se teme că, la un moment dat, există posibilitatea să apară plângeri şi reclamaţii din partea clienţilor. Din acest motiv, se consideră că există o probabilitate mare să apară o datorie pentru plata de daune, despăgubiri. Se pune problema schemei de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor.Modul de abordare al problemei Temei legal1. Provizionul este o sumă estimată. Din acest motiv, înregistarea în contabilitate a unui provizion presupune o fundamentare şi o argumentare cât mai detaliată. Justificarea valorii provizionului trebuie să reiasă din documentele justificative.   2. Din punct de vedere contabil, cadrul legal aplicabil arată următoarele:Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la ...

continuare →