14 Octombrie, 2019

Românii cu case luate pe firmă scapă de stresul TVA

Creşterea pragului pentru înregistrarea în scopuri de TVA scapă de bătăi de cap firmele mici, reduce evaziunea şi vine ca o dedicaţie pentru cei care şi-au cumpărat case pe firmă, arată Capital.ro. Comisia Europeană a adoptat în data de 26 martie solicitarea României de majorare a plafonului pentru înregistrarea în scop de TVA, de la 35.000 euro la 65.000 euro. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la finalul lunii martie, termen de la care a intrat în vigoare. Deoarece pentru stabilirea acestui prag este luat în calcul un curs euro de 3,3817 lei (de la data aderării României în UE), în realitate, plafonul creşte de la circa 28.000 euro (cam cât era până acum) până la aproximativ 50.000 euro (la un curs de circa 4,37 lei/euro). Măsura este valabilă până la finele anului 2014. Implicaţiile schimbării „Motivaţia pentru această creştere de plafon ţine în special de simplificarea ...

continuare →

Înregistrarea în scopuri de TVA și modalitatea de întocmire a facturii

O societate stabilită în Franța, nestabilită și neînregistrată în România în scopuri de TVA încheie un contract pentru livrarea “la cheie” a unei construcții pentru un Beneficiar din România într-o perioadă de 2 ani. Pentru această livrare, furnizorul francez efectuează următoarele tranzactii: a. proiectarea este realizată în Franța de către specialistii francezi; b. utilizează subcontractori români pentru lucrările de construcții montaj;  c. transferă din Franța în România materiale și instalații care urmează să devină părți componente ale clădirii sau efectuează achiziții intracomuniatare în România de la alti furnizori straini;  d. trimite periodic în România specialiști care să asigure supervizarea lucrărilor, pentru perioade care nu generează obligativitatea înregistrării unui sediu permanent al societății franceze în România. Facturarea se efectuează în tranșe de x% la perioade definite în contract, livrarea propriu-zisă a obiectivului la cheie fiind realizată la recepția finală. În acest caz, considerăm că furnizorul francez nu dispune în Romania “de ...

continuare →

În ce condiţii trebuie să vă înregistraţi în scopuri de TVA

De principiu, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită, în Codul fiscal, înregistrare normală în scopuri de taxă. În cele ce urmează, facem o prezentare a materiei, cu trimitere la Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi reglementarea ANAF de aplicare. Codul fiscal ● Plafonul de scutire, de 35.000 euro, echivalent. Pentru a uşura urmărirea discursului în continuare, facem de la bun început trimiterea necesară la prevederile art.152 Cod fiscal , potrivit căruia persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi ...

continuare →

După ce criterii sunteţi obligaţi să vă înregistraţi în scopuri de TVA

Ordinul MFP nr. 2795, publicat în Monitorul oficial nr. 824 din 22 noiembrie a.c. stabileşte noi criterii pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România nu fac obiectul prevederilor acestui ordin. Criteriile stabilite servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Dispoziţiile ordinului amintit tratează diferenţiat obligaţiile, după cum urmează: - înregistrarea normală în scopuri de taxă se face ...

continuare →