24 August, 2019

O nouă modificare la Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii

O nouă modificare va surveni asupra Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, în ceea ce priveşte ştergerea datelor cu caracter personal de pe pagina web a INM. Astfel, ştergerea de pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii a informațiilor ce conțin date cu caracter personal referitoare la candidații la concursurile/examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, prin INM, se realizează: - din dispoziția directorului Institutului Național al Magistraturii, - după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului. Acest fapt se aduce la cunoștința Consiliului Superior al Magistraturii și a celorlalte instituții care dețin astfel de evidențe. Noua prevedere legislativă a fost introdusă prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/2013 pentru completarea Regulamentului INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013. Sursa: Monitorul Oficial ...

continuare →