22 August, 2017

CNAS: Posesorii de certificate provizorii pot cere înlocuirea lor cu cardurile europene de sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat azi că asiguraţii care au certificate provizorii pot cere înlocuirea lor cu cardurile europene de asigurări de sănătate.Pentru a face acest lucru, asiguraţii trebuie să adreseze o solicitare casei de asigurări de sănătate de care aparţin. În solicitare trebuie precizată adresa la care poate fi trimis cardul (a cărui perioadă de valabilitate va fi identică cu cea a certificatului înlocuit).Cardul european de asigurări de sănătate oferă posibilitatea primirii de asistenţă medicală pe durata şederii în statele membre ale Uniunii Europene.Sursa: CNAS ...

continuare →

Ce cheltuieli suportă vânzătorul la înlocuirea unui bun de consum cu defecte

La întrebările preliminare, adresate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în vederea soluţionării unui litigiu, CJUE s-a pronunţat în sensul că, în cazul înlocuirii unui bun de consum cu defect, vânzătorul trebuie să ridice acest bun din locul în care a fost instalat cu bună-credinţă de consumator şi să instaleze în acest loc bunul de înlocuire sau să suporte cheltuielile necesare pentru aceste operaţiuni. Cu toate acestea, restituirea acestor cheltuieli poate fi limitată la o sumă proporţională cu valoarea bunului conform şi cu însemnătatea neconformităţii. Directiva care reglementează vânzarea bunurilor de consum prevede că vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor. În cazul unei neconformităţi, consumatorul are dreptul ca aceste bunuri să fie repuse în conformitate, gratuit, prin reparare sau înlocuire, cu excepţia cazurilor în care aceasta este imposibilă sau disproporţionată. Orice reparaţie sau înlocuire trebuie să se efectueze într-un termen rezonabil şi ...

continuare →