25 Ianuarie, 2020

Noi măsuri pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din această săptămână

Prin modificările aduse la Legea nr. 448/2006, Guvernul îşi propune să aplice măsuri suplimentare pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Modificările şi completările la lege au fost aprobate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018. S-a pornit de la definirea expresă a măsurilor de protecţie, stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare și integrare socială.Se includ aici programe de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidențiale. Măsuri care vizează direct persoanele cu handicapLegitimația acordată persoanelor cu handicap, eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetele acestora. Legitimaţia este valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul țării.Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigură de către asistentul personal profesionist, altul ...

continuare →