23 Octombrie, 2019

CE: Două proceduri de infringement împotriva României

Comisia Europeană a anunţat lansarea unor proceduri de infringement (aviz motivat) împotriva României, pe problemele de mediu care vizează depozitele ilegale de deșeuri și necesitatea curăţării a două iazuri de decantare din exploatările miniere de cupru și zinc din Moldova Nouă.În pachetul pe care îl întocmește lunar, conținând decizii referitoare la cazurile de încălcare a legislației UE, CE are în vedere inclusiv acționarea în justiție a statelor membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul acesteia.Joi, 20 februarie, Comisia a luat 121 de decizii, incluzând 18 avize motivate și 8 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, printre acestea numărându-se şi cele două cazuri pe probleme de mediu din România.Depozitele de deşeuriComisia Europeană s-a declarat preocupată de faptul că România nu își protejează cetățenii de efectele gestionării deficitare a deșeurilor. În pofida avertismentelor anterioare, cele mai recente informații de care dispune Comisia indică ...

continuare →

România este din nou pe lista statelor membre împotriva cărora CE iniţiază acţiuni de infringement

Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană declanşează acţiuni împotriva statelor membre care nu au respectat întocmai obligaţiile care le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. În pachetul de acţiuni de infringement din luna octombrie, Comisia cere României să îşi modifice legislaţia referitoare la antrepozitele fiscale. În comunicatul de presă din 24 octombrie se arată că CE a solicitat în mod oficial României să îşi modifice legislaţia privind autorizarea antrepozitelor fiscale. Produsele accizabile sunt în general fabricate, şi pot fi ulterior depozitate în regim suspensiv de accize, în antrepozite fiscale. Aceasta înseamnă că ele pot fi deplasate în regim suspensiv de accize de la un antrepozit situat într-un stat membru la un antrepozit situat în alt stat membru. Antrepozitele fiscale autorizate includ, de exemplu, rafinăriile, distileriile, instalaţiile şi ...

continuare →