24 Ianuarie, 2020

Ce modificări s-au făcut referitoare la evaziunea fiscală?

În Monitorul Oficial nr. 146 din 19.03.2013 a fost publicată Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.Legea nr. 50/2013 modifică Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, având următoarele efecte:- definește noi fapte considerate infracțiuni;- majorează sancțiunile pentru faptele de evaziune fiscală.* Care sunt noile fapte considerate infracțiuni? 1. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.2. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.Notă: prevederea lasă loc de interpretare a termenului de 15 zile, ...

continuare →

Agresiunile împotriva personalului medical se sancţionează cu închisoare

Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de plen, cu 186 de voturi „pentru”, legea pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu referire la sancţiunile care se aplică în cazul comiterii de infracţiuni împotriva angajaţilor din domeniul medical. Actul normativ completează cadrul legal penal actual, prin introducerea unor sancţiuni mai grave pentru o serie de infracţiuni din categoria celor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, atunci când acestea au ca subiect pasiv medici, asistenţi medicali, şoferi de autosanitară, ambulanţieri sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii, ori pentru fapte îndeplinite de aceştia în exerciţiul funcţiunii. Astfel, se prevede includerea unui nou titlu – „Titlul XIV1.Infracţiuni” în cadrul căruia sunt specificate penalităţile aplicate pentru infracţiunile împotriva personalului medical. În primul rând, ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel de ...

continuare →

Fapte pe care legiuitorul le consideră infracţiuni de evaziune fiscală

În 2005, Parlamentul dădea o lege – L. nr. 241/2005, publicată în Monitorul oficial nr. 672 din acelaşi an – pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Ulterior, conţinutul legii a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 – lege care, sub o titlulatură similară, aducea modificări şi completări şi la alte acte normative, respectiv la Codul fiscal, Codul vamal, Legea societăţilor comerciale, Legea cazierului judiciar şi altele. Actul normativ despre care vorbim spune că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. ■ Înainte de a comenta această dispoziţie a legii, să reamintim şi alte fapte care constituie, potrivit aceleiaşi legi, infracţiuni, cu precizarea că se consideră contribuabil orice persoană fizică ori juridică sau orice altă ...

continuare →