22 Septembrie, 2019

Ce prevede Noul Cod Penal 2014: Infracţiunile electorale

Noul Cod Penal 2014, Partea Specială, Titlul IX. Infracţiuni electorale, art. 385 – 393.Împiedicarea exercitării drepturilor electoraleArt. 385. -(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Coruperea alegătorilorArt. 386. -(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.Frauda la votArt. 387. -(1) Fapta persoanei care votează:a) fără a avea ...

continuare →