9 Decembrie, 2019

Legislaţie: Procedura ANAF privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

Procedura ANAF din 26.04.2013 privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 07.05.2013 (M.Of. 252/2013).În vigoare de la 07.05.2013CAPITOLUL IDispoziţii generale1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de acces la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, de către persoanele interesate, denumite în continuare solicitanţi.2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală permite obţinerea informaţiilor publice de către solicitanţi, prin intermediul SMS, în măsura în care operatorii de telefonie mobilă ai acestora oferă acest serviciu.3. Costul generat de utilizarea SMS este în sarcina solicitanţilor. Tariful mesajului este stabilit şi încasat de operatorii de telefonie mobilă.4. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu percepe costuri pentru furnizarea informaţiilor care fac obiectul prezentei proceduri.5. Serviciul de solicitare şi transmitere a informaţiilor prin SMS este disponibil contribuabililor 24 ore din 24.6. Răspunsurile furnizate ca urmare a solicitărilor transmise prin ...

continuare →

Fiscul a lansat un nou serviciu pentru contribuabili: “Acces date prin SMS”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat lansarea unui nou serviciu pentru contribuabili – “Acces date prin SMS”, prin care persoanele interesate pot obţine informaţii publice despre un anumit agent economic, transmiţând un mesaj text prin SMS. Serviciul este operaţional începând din 30 aprilie 2013, iar procedura pentru serviciul „Acces date prin SMS” a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 504/2013.Contribuabilii interesaţi pot să obţină informaţii publice despre un anumit agent economic, transmiţând un mesaj text prin SMS care să conţină codul de identificare fiscală al societăţii respective, la numărul 1300. Contribuabilul va primi SMS de răspuns prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă, cu următoarele date disponibile:- codul de identificare fiscală (exemplu: 123456);- denumirea agentului economic (exemplu: SC XXXXX SRL);- înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată (exemplu: TVA DA/NU)- starea de inactivitate fiscală a agentului economic (exemplu: INACTIV FISCAL  DA/NU);- aplicarea sistemului de taxă pe valoare ...

continuare →

Modalităţi de contestare a deciziei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Potrivit Legii nr. 544/2001 din 12/10/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Conform Legii 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile ...

continuare →