25 Iunie, 2019

Despre certificatul de producător

Materialul de mai jos are ca punct de plecare o întrebare în legătură cu obţinerea carnetului de producător, în vederea accesării Programului PNDR, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, pe sectorul apicultură. Problema în discuţie era dacă, în condiţiile în care angajatul primăriei refuză eliberarea carnetului, există şi altă modalitate de a obţine acest document. De la bun început, trebuie spus, cu riscul de a-l dezamăgi pe utilizator, că nu poate trece de acest prag! Dar, câteva detalii ar putea fi utile. ● În vederea solicitării certificatului de producător, cel în cauză trebuie să facă dovada că are titlu de proprietate (cu copii de pe actul de proprietate) şi că poate aloca pentru această activitate o suprafaţă de 5 mp pe familie. Dacă petentul are terenul în arendă, va dovedi aceasta cu contractul de arendare. Este un argument suplimentar pentru solicitant dovada că a absolvit un curs de specializare ...

continuare →