18 Ianuarie, 2020

Indicatori sociali pentru 2012

Ca urmare a aprobării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Pensii Publice a făcut o serie de precizări privind valoarea punctului de pensie, câştigul salarial mediu brut, contribuţia de asigurări sociale, venitul lunar asigurat, ajutorul de deces, indemnizaţia de însoţitor. ■ Valoarea punctului de pensie este, în anul 2012, de 732,8 lei. Precizările CNPP fac trimitere la art.102 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Alineatele 2-4 ale acestui articol erau, iniţial prevăzute să intre în vigoare la 1 ianuarie a.c., dar aplicarea lor a fost amânată până la 1 ianuarie 2013, potrivit art. II, art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011. Alineatele 2-4 ale art.102, a căror aplicare a fost amânată până anul viitor, prevăd că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală ...

continuare →