20 Ianuarie, 2020

A fost aprobată OUG pentru modificarea Legii privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 505 din 23 iulie 2012, a fost publicată Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, lege care a intrat în vigoare începând cu data de 26 iulie 2012. Care sunt modificările din actul normativ? Actul normativ abrogă articolul potrivit căruia persoanelor cu handicap grav li se acorda indemnizaţia  lunară, indiferent de opţiunea acestora. În acelaşi timp, procesul de reevaluare a fost reconsiderat, astfel: * Reevaluarea efectuată de specialiştii din Lista naţională a fost înlocuită cu reevaluarea efectuată de serviciul de evaluare complexă din cadrul DGASPC, la sediul acestuia, cu participarea unui reprezentant al structurii de specialitate din minister. * Sintagma  “decizie de anulare” a fost înlocuită cu sintagma „decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap. Efectele produse de deciziile de ...

continuare →

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în 2012

Prin OUG nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială au fost modificate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, ce priveşte persoanele ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, care priveşte persoanele ai căror copii s-au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv. Din coroborarea celor trei acte normative rezultă că, în prezent, există şase tipuri de concedii pentru creşterea copiilor, iar indemnizaţiile aferente se vor stabili în raport de un indice social de referinţă (ISR). Astfel, cele şase tipuri de concedii ce pot fi acordate pentru creşterea copiilor sunt: * Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, plătit  cu o indemnizaţie lunară în cuantum de ...

continuare →

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Situaţiile pe care le prezentăm sunt incluse în Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, instrucţiuni aprobate prin Ordinul MMFPS nr.1474/ 2011, publicat în Monitorul oficial nr. 360 din 24.05.2011. Condiţii de eligibilitate ● Persoana îndreptăţită solicită direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, neexprimându-şi opţiunea de a beneficia de concediu de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de un an de către copil. Persoana îndreptăţită poate solicita direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea ...

continuare →