24 Iunie, 2019

Indemnizaţia de maternitate: un caz special

Vorbim aici despre indemnizaţia de maternitate solicitată de o persoana care, în anul anterior, a lucrat în afara ţării, situaţia care a implicat clarificări suplimentare de aplicare a reglementărilor comunitare în legătură cu calcularea alocaţiei în situaţia dată. La 2 ianuarie 2014, dna DW a solicitat Agenției Naționale de Securitate Socială acordarea unei alocații de maternitate pe durata concediului său pentru sarcină. La 2 aprilie 2014, ea a solicitat de asemenea beneficiul acestei alocații pe durata concediului său de maternitate.Agenția Națională de Securitate Socială a acordat alocația, stabilită la 80 % din baza de contribuție medie calculată pe zi calendaristică, determinată în funcție de veniturile obținute de DW în perioada de 12 luni calendaristice cuprinsă între 1 noiembrie 2012 și 31 octombrie 2013 și de numărul de zile calendaristice din această perioadă. Având în vedere că, în perioada de referință de 12 luni, DW a lucrat timp de 11 luni pentru o ...

continuare →

Facilităţi pentru adoptator

De curând au fost aduse modificări la Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată în Monitorul oficial nr. 739/2016. Găsiţi aici o primă prezentare a OUG nr. 15/2018 prin care au fost aduse modificări la mai multe reglementări... ...

continuare →

Condiţii modificate privind drepturile la şomaj

Șomerii care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării... ...

continuare →