12 Decembrie, 2019

SEMINAR: Închiderea anului fiscal 2016. Noi reglementări fiscale de la 1 ianuarie 2017

World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la la seminarul Închiderea anului fiscal 2016. Noi reglementări fiscale de la 1 ianuarie 2017, ce va avea loc în Bucureşti (26-27 ianuarie, World Trade Center) şi Sinaia (27-29 ianuarie, Hotel Internaţional), în prezenţa lectorilor Georgeta Petre, Mariana Vizoli şi Cristian RădulescuCe veţi afla?Pregătirea închiderii exercițiului financiar 2016 potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;Noi reglementări fiscale aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 84/2016;Aspecte fiscale privind închiderea exercițiului financiar al anului 2016;Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.Structura seminaruluiI. Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici și închiderea exercițiului financiar 2016 din punct de vedere contabil (Georgeta Petre)prezentarea modificărilor și completărilor aduse ...

continuare →

Închiderea anului fiscal 2013

World Trade Institute Bucharest organizează în data de 21-23 februarie 2014, la Hotelul Internaţional din Sinaia, evenimentul Închiderea anului fiscal – Noi reglementări de la 1 ianuarie 2014: Contabilitate & Impozit pe profit.Lectori: Georgeta Petre; Georgeta TomaCe veţi afla:Principalele cerinţe legale TEORETICE ŞI PRACTICE privind întocmirea situaţiilor financiare anuale;Închiderea exerciţiului financiar şi întocmirea declaraţiei fiscale pentru anul 2013;­ Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteţi solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, şi alte subiecte specifice activităţii dumneavoastră şi care se pot încadra în tematica generală.Printre teme se numără:Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare anualeInventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anualeTratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, evenimente ulterioare datei bilanţuluiÎntocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ...

continuare →