23 Ianuarie, 2019

Ce curs valutar utilizăm pentru închiderea bilanţului de la 31 decembrie 2012?

Întrebare: Bună ziua. Am rugămintea să îmi spuneţi ce curs valutar trebuie să utilizez pentru închiderea bilanţului de la 31 decembrie 2012. Mulţumesc! (Ionel F.) Răspuns: Dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 dispun: „Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.” Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare. Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la ...

continuare →