18 Februarie, 2020

Cum se recuperează prestaţiile sociale încasate necuvenit?

LegeStart a semnalat, aici, proiectul de ordin comun MFP/Ministerul Muncii prin care MFP urmează să preia executarea silită pentru sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale. Vă propunem să vedem şi care este regimul unor asemenea sume încasate necuvenit. Reglementările se regăsesc în dispoziţiile finale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţii care au fost modificate recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie anul acesta. • În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.Recuperarea se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu.• În cazul ajutorului de deces plătit ...

continuare →