25 Ianuarie, 2020

Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea concursului pentru înalţi funcţionari publici

Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 24.07.2014 (M.Of. 548/2014).În vigoare de la 24.07.2014Art. I.Regulamentul Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:” a1) un CV în format european şi o scrisoare de intenţie;”.2. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:” c) copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum şi, ...

continuare →