18 Februarie, 2020

Noi formulare fiscale pentru colectarea CASS

OPANAF nr. 2319/2015 reglementează formatul deciziilor de impunere, Formular 630 ”Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” și Formular 632 „Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ ...

continuare →

Decizia de impunere nu este un act de executare silită!

Organele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu sunt organe fiscale şi, în consecinţă, nu pot emite decizii de impunere. Decizia de impunere este un act de stabilire a impozitelor, reglementat de titlul VI al Codului de procedură fiscală şi nu un act de executare silită. ...

continuare →

CASS: cine datorează contribuţia, cum se stabileşte şi Declaraţia de impunere

Acest material este motivat de recentul Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 485/2013. Mai jos găsiţi informaţii mai ample despre plătitori şi obligaţii. Cine datorează contribuţia?Potrivit art. 29625 din Codul fiscal, declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat prevăzută la art. 83, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.Sursa foto: Lege5.roDeclaraţia de venit estimat/norma de venit se depune de către contribuabilii, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, mai puţin contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă. Declaraţia se referă la veniturile ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 02.08.2013 (M.Of. 485/2013).În vigoare de la 02.08.2013În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29625 şi al art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1. -(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19, precum şi anexa “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”, prevăzute în anexa ...

continuare →