13 Decembrie, 2019

Schimbări privind vectorul fiscal şi actualizarea acestuia

OpANAF nr. 3698/2015 reglementează în principal declarațiile prin care se modifică vectorul fiscal al persoanei impozabile. Noutatea absolută față de anul trecut e că orice modificare intervenită ulterior înregistrării fiscale se declară în termen de 15 zile de la momentul în care a intervenit modificarea față de 30 zile termenul anterior ...

continuare →

Noul Cod fiscal: TVA şi impozitul pe venitul persoanei fizice

După cum am menţionat în materialul anterior, aseară a fost publicat în Monitorul Oficial noul Cod fiscal. Continuăm prezentarea principalelor modificări introduse prin acest act normativ de bază cu sublinierea noutăţilor referitoare la TVA şi impozitul pe venitul persoanei fizice.Taxa pe valoarea adăugatăCota generală aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016 pentru TVA este de 20%.Se aplică următoarele cote reduse:cotă de 9% pentru medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant și catering.se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru cărți, manuale școlare, reviste și pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziții.se păstrează cota de TVA de 5% și pentru vânzarea de locuințe sociale în schimb se modifică condițiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului.Se păstrează deductibilitatea limitată la 50% pentru mijloacele de transport persoane când nu sunt utilizate în mod exclusiv în activități economice.Se introduce o măsură tranzitorie pentru ajustarea TVA ...

continuare →

Despre impozitul pe profit la societăţile aflate în reorganizare

Prin H.G. nr. 84/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 136 din 14 martie 2013, au fost aduse completări la Normele de aplicare a Codului fiscal în ce priveşte stabilirea impozitului pe profit în cazul anumitor operaţiuni de reorganizare.Completările la Norme privesc unele dintre reglementările date de Art. 34 Cod fiscal, şi anume regulile după care se stabileşte impozitul pe profit, ca bază de determinare a plăţilor anticipate, în cazul operaţiunilor de reorganizare ale contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Regulile impuse de art. 34 alin. (11)-(13) Cod fiscal prevăd:• contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte, potrivit legii, însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente;• contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau ...

continuare →