11 Decembrie, 2019

Modificări legislative în domeniul Codului fiscal – Impozitul pe profit, partea a II-a

Ioana Roxana Ionescu, Expert, Direcţia Legislaţie Impozite Directe, Ministerul Finanţelor Publice NOU! ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI Click pentru a descărca răspunsurile complete la întrebările din timpul webinarului… SUPORT DE CURS: Click pentru a descărca suportul de curs… ...

continuare →

Creşterea pensiilor în contextul creşterii impozitelor, taxelor, preţurilor şi tarifelor

În materialele anterioare referitoare la creşterea pensiilor am dezbătut aspectele ce ţin de temeiul legal şi metodologia practică pentru calcularea creşterii anuale a pensiilor şi algoritmul de calcul pentru determinarea creşterii anuale a pensiilor, cu oferirea unor exemple aplicative pe situaţii reale. În cadrul acestei ultime părţi din seria articolelor dedicate subiectului menţionat, vom avea în vedere atât necesitatea aplicării principiilor de echitate fiscală şi socială în indexarea şi în impozitarea pensiilor, cât şi creşterea pensiilor în contextul creşterii impozitelor, taxelor, preţurilor şi tarifelor.   Necesitatea aplicării principiilor de echitate fiscală şi socială în indexarea şi în impozitarea pensiilor Problema determinării corecte a pensiilor, şi a actualizării anuale a acestora în funcţie de rata inflaţiei, a constituit una dintre cele mai mari probleme din anul 1990 şi până în prezent. Aceasta ca urmare a faptului că cele mai multe şi mai grave inechităţi au fost săvârşite, şi se menţin, prin ...

continuare →

Legislaţie: O.G. nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 18/2013) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3. din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articol unic. -  (1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților administrației publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012. (2) Hotărârile ...

continuare →

UPDATE: Soluţii practice de rezolvare a problemelor legate de „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale

Într-un material anterior am început să dezbatem problematica neajunsurilor din cadrul prevederilor legale prin care se reglementează „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale, oferind, totodată, şi o serie de soluţii practice de rezolvare. Este cunoscut faptul că orice text de lege poate fi interpretat şi aplicat corect, „în litera şi spiritul legii”, numai în condiţiile în care acesta este elaborat pe baza unor noţiuni clare şi precise, care nu lasă loc la ambiguităţi, la interpretări diferite, contradictorii. Identificarea şi eliminarea acestor neajunsuri este esenţială atât pentru stabilirea măsurilor care trebuie adoptate pentru îmbunătăţirea reglementărilor respective, cât şi pentru a asigura interpretarea şi aplicarea corectă a oricărei prevederi legale. În articolul de faţă continuăm tratarea acestor aspecte. Sublinierile din textele de lege aparţin autorului şi au scopul de a evidenţia aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere în clarificarea problemelor în discuţie. * Nota nr. 5 la pct. 222 alin. ...

continuare →

Neajunsuri în prevederile legale prin care se reglementează „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale. Soluţii practice de rezolvare.

Atât Codul fiscal, cât şi Normele metodologice de aplicare a acestuia, conţin noţiuni, termeni, expresii şi prevederi cu privire la „indexarea” şi la „majorarea”  impozitelor şi taxelor locale care sunt neclare, confuze, susceptibile de interpretări diferite, chiar contradictorii şi insuficiente în reglementare. Este cunoscut faptul că orice text de lege poate fi interpretat şi aplicat corect, „în litera şi spiritul legii”, numai în condiţiile în care acesta este elaborat pe baza unor noţiuni clare şi precise, care nu lasă loc la ambiguităţi, la interpretări diferite, contradictorii. Identificarea şi eliminarea acestor neajunsuri este esenţială atât pentru stabilirea măsurilor care trebuie adoptate pentru îmbunătăţirea reglementărilor respective, cât şi pentru a asigura interpretarea şi aplicarea corectă a oricărei prevederi legale. Sublinierile din textele de lege aparţin autorului şi au scopul de a evidenţia aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere în clarificarea problemelor în discuţie. Codul fiscal: „Art. 288. Hotărârile consiliilor locale şi ...

continuare →