17 Noiembrie, 2019

Legea nr. 209/2012: Impozite locale pentru mijloacele de transport pe 2013 şi garanţii pentru eşalonarea la plată

În Monitorul Oficial nr. 772 din 16.11.2012 a fost publicată Legea nr. 209 din 13 Noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Actul normativ adoptă cu modificări O.G. nr 30/2011 pentru modificarea Codului fiscal şi prezintă doua secţiuni: - aprobarea nivelului taxelor locale datorate de contribuabili la bugetul local în anul 2013, pentru mijloacele de transport deţinute de aceştia; - modificarea (reducerea) nivelului garanţiilor pe care trebuie să le constituie un contribuabil ce a solicitat o eşalonare la plată a datoriilor bugetare pentru impozite şi taxe, neachitate la scadenţă, în cazul aprobării acestei facilităţi. În anul 2013, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm cubi, sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare astfel: - motorete, scutere, motociclete şi ...

continuare →

Am mai multe proprietaţi. Ce impozite mă aşteaptă în 2012?

Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede şi introducerea unor amendamente în ce priveşte taxele şi impozitele locale. ● Impozitele pe proprietăţi şi pe mijloace de transport. Prin Legea nr. 88/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost prevăzută limitarea în timp a aplicabilităţii prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 până la data de 31 decembrie 2011. Reamintim, impozitarea persoanelor fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri care, potrivit art.252 din Codul fiscal, este majorat – în regim de aplicare până la 31 decembrie 2011 –  după cum urmează: - cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; - cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; ...

continuare →