18 Februarie, 2020

Determinarea impozitului pe venitul din salarii: câteva precizări recente prin Normele la Codul fiscal

Prin completările şi modificările aduse la Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 84/2013, au fost aduse câteva modificări cum sunt cele referitoare la regimul cotizaţiilor sindicale, veniturile obţinute în instanţă, pe care le semnalăm mai jos.H.G. nr. 84/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013. Sediul materiei îl constituie Art. 57 din Codul fiscal şi care dispune în legătură cu determinarea impozitului lunar, final, reţinut la sursă de către plătitorii de venituri.Ca regulă generală, impozitul lunar se calculează la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul. În ceea ce priveşte baza de calcul, aceasta se calculează ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă (ATENŢIE: prin completările ...

continuare →