20 Februarie, 2020

Închiderea anului fiscal 2013

World Trade Institute Bucharest organizează în data de 21-23 februarie 2014, la Hotelul Internaţional din Sinaia, evenimentul Închiderea anului fiscal – Noi reglementări de la 1 ianuarie 2014: Contabilitate & Impozit pe profit.Lectori: Georgeta Petre; Georgeta TomaCe veţi afla:Principalele cerinţe legale TEORETICE ŞI PRACTICE privind întocmirea situaţiilor financiare anuale;Închiderea exerciţiului financiar şi întocmirea declaraţiei fiscale pentru anul 2013;­ Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteţi solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, şi alte subiecte specifice activităţii dumneavoastră şi care se pot încadra în tematica generală.Printre teme se numără:Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare anualeInventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anualeTratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, evenimente ulterioare datei bilanţuluiÎntocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ...

continuare →

Indicele preţurilor de consum pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

În Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. În cadrul actului normativ se prevede faptul că, pentru anul fiscal 2013, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%. Citeşte în continuare textul integral al Ordinului: „ Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum și ale art. 34 alin. (4) și (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin. (18) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin: Art. ...

continuare →