22 Noiembrie, 2019

Scutiri de taxe vamale la import

Organizaţiile sau instituţiile interesate trebuie să solicite liberul la vamă prin cerere de autorizare la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul... ...

continuare →