22 August, 2017

Scutiri de taxe vamale la import

Organizaţiile sau instituţiile interesate trebuie să solicite liberul la vamă prin cerere de autorizare la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul... ...

continuare →

Reglementări vamale pentru import şi reexport

România aderă la Codul Vamal Unional, începând cu data de 1 mai 2016, ceea ce presupune informatizarea schimbului de informaţii între autorităţile vamale şi operatorii economici, a prelucrării datelor şi a comunicării între cele două părţi... ...

continuare →