10 Decembrie, 2019

Legislaţie: HG nr. 565/2013 pentru modificarea normelor de implementare a programului „Prima Casă”

Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 07.08.2013 (M.Of. 498/2013).În vigoare de la 07.08.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. I. -Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:” (51) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic

Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12.06.2013 (M. Of. 345/2013).În vigoare de la 12.06.2013În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) şi al art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1. -Se aprobă ...

continuare →

Grupul fiscal unic – care este procedura de implementare şi de administrare?

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic a fost aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 12.06.2013 (M.Of. 345/2013).Actul normativ analizat astăzi introduce procedura efectivă de înregistrare la autoritățile fiscale a unui grup fiscal unic. Potrivit actualelor prevederi de la art. 127 din Codul fiscal, legislația din România recunoaște un grup fiscal numai din punctul de vedere al TVA. * Ce utilitate are un grup fiscal unic din punctul de vedere al TVA? Caracteristica esențială a unui grup fiscal unic constă în faptul că un grup de mai multe persoane impozabile din punctul de vedere al TVA (întreprinderi), ce au un acționariat comun, își centralizează situația TVA și depun un singur decont de TVA cumulativ pentru activitățile societăților din grup.Practic, dacă o societate din grup are de plată TVA, iar o altă societate din grup are de recuperat TVA ...

continuare →

Autorităţile române vor implementa un proiect major de prevenire a inundaţiilor. Care sunt obiectivele?

România va primi o sumă de 54 de milioane de euro (în cadrul Fondului de coeziune) pentru un proiect de prevenire a inundaţiilor şi dezvoltare a unui sistem de combatare a efectelor acestora, anunţă Comisia Europeană.“Proiectul va contribui la creşterea securităţii şi eficienţei infrastructurii deja existente de gestiune a apelor, sporind astfel calitatea vieţii cetăţenilor români, în special a celor 1,5 miloane de locuitori care trăiesc în zonele cele mai expuse riscului de inundaţii”, se arată în anunţul reprezentanţei CE din România.Investiţia totală în acest proiect -realizată prin programul “Mediu”- este de 63 de milioane de euro, dintre care 54 sunt de la UE.Obiectivele proiectului:• Modernizarea echipamentelor de prevenire a inundaţiilor şi riscurilor asociate;• Reducerea efectelor inundaţiilor, inclusiv a poluării;• Optimizarea securităţii şi eficienţei infrastructurii deja existente şi a capacităţii Administraţiei Naţionale “Apele Române” de a reacţiona în mod adecvat în cazul unei inundaţii;• Îmbunătăţirea echipamentelor de măsură şi monitorizare;• Echiparea staţiilor de pompare cu echipamente şi programe ...

continuare →

CNAS pregăteşte Dosarul Electronic de Sănătate. Află ce este, ce va conţine şi când va deveni operaţional!

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că a semnat cu compania UTI România contractul privind implementarea sistemului informatic integrat pentru Dosarul Electronic de Sănătate.Acesta reuneşte întreg tabloul clinic al pacienţilor asiguraţi şi va fi implementat până în ianuarie 2014.“Dosarul Electronic, co-finanţat prin fonduri europene, reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS (…). Acest nou sistem, când va deveni operaţional la începutul anului 2014, va completa modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, uşurând atât munca medicilor, cât şi interacţiunea pacienţilor cu casele de asigurări”, a precizat Doru Bădescu, preşedintele CNAS.Ce asigură Dosarul Electronic de Sănătate:• consolidarea datelor clinice de pe întreaga durată de viaţă a pacienţilor;• suportul pentru livrarea exactă, completă şi la timp a informaţiilor prin intermediul sistemului care va fi online permanent;• asigurarea accesului privat şi securizat la datele puse la dispoziţie în dosarul electronic prin intermediul infrastructurii cardului de sănătate;• soluţie scalabilă şi ...

continuare →