15 Decembrie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate cheltuielile efectuate cu producţia de imobilizări corporale

În ceea ce priveşte tratamentul privind cheltuielile efectuate cu producţia de imobilizări corporale, se aplică principiul potrivit căruia efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. ...

continuare →

Contabilizarea provizioanelor sub IFRS

Întrebare: Bună ziua. În contextul aplicării IFRS, cum voi evidenţia în contabilitate provizioanele? Vă mulţumesc! C. Teodor, Iaşi. Răspuns: Stimate Domn, Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 “Provizioane” şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1. Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS. Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru litigii; garanţii acordate clienţilor; dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea; restructurare; beneficiile angajaţilor; alte provizioane. Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează şi se regularizează astfel: a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente; b) prin debitul conturilor de cheltuieli (contul 6861 “Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor”), în cazul ...

continuare →

Tratamentul aplicabil altor imobilizări necorporale în cazul contabilităţii unui ONG

În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale. Programele informatice create, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de cinci ani, cu aprobarea administratorului entităţii. Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. Reguli contabile Cu ajutorul contului 208 “Alte imobilizări necorporale” se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale. Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale. Contul 208 “Alte imobilizări necorporale” este un cont de activ. Soldul debitor al ...

continuare →