21 Iulie, 2019

Reprezentanţii CEDO au convenit asupra proiectului privind Legea retrocedărilor. Consultă textul propunerii

În urma discuţiilor susţinute la Strasbourg cu reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a fost convenit textul proiectului de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.Potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), în cadrul discuţiilor, reprezentanţii CEDO au făcut mai multe propuneri în legătură cu proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, care, odată implementate, vor face legea eficientă şi uşor aplicabilă.Astfel, proiectul va fi prezentat Guvernului spre adoptare, după integrarea propunerilor din partea CEDO.* Cum arată proiectul până la ora actuală?Proiectul de act normativ, publicat pe pagina web a ANRP, prevede restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. În cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, se dispune aplicarea unei măsuri reparatorii de compensare prin puncte.Aceste dispoziţii se vor aplica ...

continuare →

Vânzarea-cumpărarea imobilelor

Prin contractul de vânzare-cumpărare una dintre părţi, numită vânzător, strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi, numită cumpărător, care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut. Atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină (18 ani împliniţi), iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (16-18 ani) trebuie să încheie contractul prin ocrotitor legal, respectiv cu încuviinţarea acestuia şi, în toate cazurile, cu autorizaţia autorităţii tutelare. Dacă îndeplinesc condiţiile de capacitate, persoanele care doresc să încheie un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil (apartament, casă, teren), se vor prezenta la un Notariat public cu următoarele acte: 1. Vânzătorul: * să aibă capacitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil; * să aibă asupra sa următoarele acte: - acte care să dovedească identitatea sa (Carte de identitate, Buletin de identitate, Adeverinţă de identitate), în original; - ...

continuare →

Nu puteţi înstrăina o clădire până la achitarea obligaţiilor fiscale!

Codul fiscal interzice înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. O critică de neconstituţionalitate pe această temă a fost respinsă, recent, de Curtea Constituţională, prin argumentele pe care le semnalăm. Critica a fost formulată la Judecătoria Sfântu Gheorghe, într-o cauză având ca obiect o cerere pentru constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare. În motivarea sa, autorul a susţinut că, prin condiţiile impuse de textul de lege criticat, dreptul de dispoziţie asupra construcţiilor şi terenurilor este suprimat, atunci când titularul dreptului de proprietate ...

continuare →