21 August, 2019

Legea retrocedărilor a intrat în vigoare! Care sunt noile prevederi care se aplică?

Ieri, 20 mai 2013, a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.Noua lege a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 şi reglementează cadrul legal al retrocedărilor, intervenind cu modificări asupra a două acte normative de o deosebită importanţă:Legea nr. 10(r2)/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.* Modificările asupra vechii legislaţiiÎn ceea ce priveşte Legea nr. 10/2001(r2), modificările nu ţin atât de mult de substanţă, ci intervin asupra unor termeni şi concepte utilizate în corpusul legislativ al actului:noţiunea de „despăgubiri” este înlocuită cu cea de „măsuri compensatorii”;este actualizată denumirea legii sub condiţiile căreia se aplică prevederile ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 165/2013 privind restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 17.05.2013 (M.Of. 278/2013).În vigoare de la 20.05.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. -(1) Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură.(2) În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III.(3) În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) şi (4).(4) Punctele prevăzute la alin. (2) şi (3) se valorifică potrivit prezentei legi.Art. 2. ...

continuare →

LEGEA RETROCEDĂRILOR a fost publicată în forma oficială! Consultă integral actul normativ

În urmă cu puţin timp a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 278/2013, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.Parcursul urmat de act normativ a fost unul anevoios şi de durată. După ce la începutul lunii aprilie, reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) au convenit asupra proiectului, iar Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului, forma oficială a Legii a fost, în sfârşit, făcută publică.* Care sunt reglementările de bază din Legea retrocedărilor?Actul normativ enunţă o serie de prevederi clare, încă de la început – imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură.În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte. Avem ...

continuare →