21 Octombrie, 2019

Legislaţie: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (r2)

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (r2), republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013 (M.Of. 83/2013). TITLUL I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară; c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare; d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar. (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi ...

continuare →

Programul „Prima casă” se aplică în condiţii de garantare mai flexibile

Modificările recente, aduse prin ordonanţă de urgenţă, la reglementarea de bază sunt motivate de Executiv prin nevoia de a adapta şi extinde sistemul de garantare, ca urmare a solicitărilor primite din partea celor interesaţi, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de rambursare a ratelor creditelor de către beneficiari. Actul de modificare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 878 din 21 decembrie 2012. Modificările aduse prin recentul act normativ la O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”  vizează mai multe paliere. Pe deoparte, se prevede acordarea permisiunii de a schimba sau de a achiziţiona o altă locuinţă decât cea achiziţionată iniţial în cadrul programului, în virtutea garanţiei din partea vânzătorului pentru viciile ascunse ale locuinţei ori provocării unor daune locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei. Pe de altă ...

continuare →

De ce acte ai nevoie pentru a-ţi înscrie imobilul în cartea funciară?

Ce este cartea funciară? Cartea funciară este un registru public, care cuprinde evidenţa juridică a imobilelor din aceeaşi localitate. Publicitatea imobiliară se îndeplineşte pe tot teritoriul ţării, prin înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit/constituie/modifică/sting/radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară, se mai înscriu/radiază şi alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii în legătură cu bunul imobil. Până la proba contrarie, cartea funciară dovedeşte existenţa dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credinţă un drept real imobiliar. Acte necesare pentru înscrierea în cartea funciară Cartea funciară se deschide la cerere, pe baza documentaţiei cadastrale şi a actului juridic prin care s-a constituit sau s-a transmis dreptul de proprietate. Acte necesare: 1. Cerere de înscriere – tip; 2. Documentaţia cadastrală întocmită de o persoană autorizată ANCPI; ...

continuare →

Tarifele de licenţă şi autorizare pentru servicii comunitare de utilităţi publice se majorează de la 1 august

Prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice au fost modificate tarifele pentru acordarea de licenţe sau autorizare, prevăzute în reglementările specifice pe activităţi. Ordinul nr. 367/2011 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie, iar tarifele modificate – evident, majorate! – se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării actului normativ în Monitorul Oficial. ● Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare: se modifică tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor, tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere, precum şi tariful unic pentru acordarea licenţei şi tariful annual de întreţinere în cazul furnizorilor sau prestatorilor care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori. ● Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru ...

continuare →