18 Ianuarie, 2020

Comisia Europeană: Săptămâna europeană a IMM-urilor 2012

Comisia Europeană tratează problema întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile) din Europa, aflate într-un moment de luptă spre redresare. Astfel, cu ocazia primei zile a Săptămânii europene a IMM-urilor 2012, care are loc la Bruxelles, Comisia Europeană a publicat rezultatele raportului pentru 2012 privind analiza performanțelor IMM‑urilor, împreună cu fișele informative care prezintă progresele înregistrate de IMM-uri în toate statele membre ale UE. Conform documentelor s-a constat că, deşi IMM-urile îşi desfăşoară activitatea într-un mediu dificil, acestea rămân punctul principal de susţinere a economiei europene. Cifrele înregistrează un număr total de 20,7 milioane de IMM-uri, ceea ce înseamnă peste 98 % din totalul întreprinderilor europene, și peste 87 de milioane de persoane angajate. Cea mai mare parte a IMM‑urilor (92,2 %) este reprezentată de microîntreprinderi, care numără mai puțin de zece angajați. Se estimează că IMM-urile reprezintă 67% din totalul locurilor de muncă și 58% din valoarea adăugată brută (VAB). Vicepreşedintele Comisiei ...

continuare →

CE: Evitarea falimentului prin combaterea plăţilor întârziate

Antonio Tajani, Vicepreședintele Comisiei Europene, a lansat la Roma o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE și în Croația, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plățile întârziate în legislațiile naționale, chiar înainte de termenul final, 16 martie 2013. Scopul campaniei constă în reducerea efectelor negative produse de plăţile întârziate. Mai exact, insolvențele generează pierderea a 450 000 de locuri de muncă în UE și datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR.  Mai mult, 57% dintre întreprinderile din Europa susțin că au probleme de lichiditate din cauza plăților întârziate, ceea ce reprezintă o creștere de 10% în raport cu anul trecut. În fiecare zi, în întreaga Europă, falimentează zeci de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale reprezintă instrumentul UE pentru ...

continuare →

Se prelungeşte valabilitatea Apelului de proiecte pentru operaţiunea Sprijin pentru consultanţă acordat IMM

Ca urmare a aprobării Ordinului MFP nr. 1883 din27.09.2012 (încă nepublicat în Monitorul oficial), OI IMM anunţă prelungirea valabilităţii Apelului 2 de proiecte pentru operaţiunea “1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor” până pe data de 30 noiembrie, ora 14.00. Toate proiectele pot fi înregistrate şi depuse în acest interval, nu mai târziu de data şi ora limită a apelului, urmând să intre în proces de verificare şi evaluare după închiderea Apelului de proiecte, Conform Ghidului Solicitantului. Operaţiunea “Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii” face parte din Domeniul major de Intervenţie 1.3, Axa Prioritară 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” din cadrul Programului POS CCE 2007-2013. Operaţiunea se implementează prin schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008, publicat în Monitorul oficial nr. 190/2008, cu modificările şi completările ulterioare ...

continuare →

Regimul special de T.V.A. pentru IMM. Ultimele modificări legislative

S-a introdus posibilitatea de a solicita scoaterea din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în vederea aplicării regimului special de scutire şi în cursul anului, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:  1. în anul precedent nu a fost depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei, sau după caz, în situaţia celor nou înfiinţaţi în anul precedent plafonul determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă; 2. până la data solicitării nu a fost depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. 3. solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din ...

continuare →

IMM-urile din România, printre cele mai performante din UE

Comisia Europeană a realizat un raport privind evoluţia firmelor medii şi mici în raport cu criza financiară. IMM-urile din România au fost incluse în categoria cea mai bună, alături de ţări precum Marea Britanie, Germania şi Suedia, pentru valoarea adăugată şi numărul de locuri de muncă create. Raportul prezentat de Comisia Europeană situează sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) la baza economiei UE. În 2010, în cadrul Uniunii erau înregistrate circa 20,8 milioane IMM-uri ce activau în sectoare non-financiare. Dintre acestea, 19,2 milioane reprezintă microîntreprinderi, cu mai puţin de 10 angajaţi. IMM-urile furnizează peste două treimi din totalul locurilor de muncă în sectorul privat şi contribuie cu 58,4% la formarea PIB. Comisia Europeană a introdus firmele autohtone în grupa ţărilor cu performanţă ridicată, atât în ceea ce priveşte creşterea valorii adăugate, cât şi a locurilor de muncă create în 2010. În cadrul grupei cu cea mai bună performanţă a sectorului ...

continuare →

Programul de finanţare nerambursabilă START pentru IMM-uri

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanţare – START”, este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Obiectivul programului îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi, mici și mijlocii, îmbunătățirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 10.000.000 lei, gestionat de Agenție pentru organizarea și desfășurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC și acordarea de Alocații Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2011 se estimează acordarea ...

continuare →

Propunerile CNIPMMR privind îmbunătăţirea prevederilor Codului Fiscal

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a derulat în perioada 3 – 21 martie 2011 o consultare sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor CNIPMMR privind necesitatea îmbunătăţirii prevederilor actualului Cod fiscal. La sondajul derulat în perioada 3 – 21 martie 2011 au răspuns un număr de 109 societăţi comerciale. Astfel, la prima întrebare – “Ce prevederi din actualul Cod fiscal consideraţi că trebuie modificate?” – propunerile aflate în topul răspunsurilor întreprinzătorilor au fost: diminuarea cotelor de asigurări sociale; reducerea la 19% a TVA; reducerea la 10% a cotei unice de impozitare. La cea de-a doua întrebare – “Ce prevederi din actualul Cod fiscal consideraţi că trebuie abrogate (eliminate)?” – peste 63% dintre respondenţi au solicitat eliminarea limitării deductibilităţii cheltuielilor privind combustibilul. În urma contabilizării rezultatelor acestui sondaj, CNIPMMR a realizat ...

continuare →